Podloške

Od novembra 2001. godine počeli smo sa proizvodnjom podloški za jaja. Ideja se rodila iz priče da se korneti-podloške uvoze i da na teritoriji Srbije nema odgovarajućeg pogona za proizvodnju. Osnovna sirovina za proizvodnju pulpe koristi se iz štamparskog pogona. Postrojenje za proizvodnju ambalaže od papira(pulpe), proizvodjača LIEN SHING MACHINERY CO.LTD. iz Taiwan-a, kapaciteta 24 000 jedinica/dan. Postrojenje radi bez prekida 24 h i preradi 600 tona otpadnog papira na godišnjem nivou. Dobili smo rešenje o integralnoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Dozvola za skladištenje i otpad (1566 downloads)

Fotografije