Štamparija

Komercijala
Prijem posla i otvaranje radnog naloga

Priprema
Dizajn, osvetljavanje ploča i izrada pripreme za štancanje

Štampa
Izrada istovetnih otisaka

Dorada
Završna obrada u zavisnosti od vrste proizvoda