Zatvoreni krug proizvodnje
podrazumeva novo stvaranje.

Reciklažom do novog proizvoda

Podloške za jaja

Kolor Pres

Savesni i obzirni na okolinu, zbog sadašnjosti i budućnosti, Kolor Pres već 20 godina strogo kontroliše kretanje otpadnog papira.

🔄 Zatvoreni krug proizvodnje podrazumeva novo stvaranje.🔄

 

Prerada otpadnog papira podrazumeva njegovu reciklažu i preradu po najvišim evropskim standartima i sertifikatima.

U skladu sa zakonom Ministarstva za zaštitu životne sredine 

kompanija Kolor Pres poseduje dozvolu za skladištenje i tretman otpadnog papira.

STVARAMO ♽ RECIKLIRAMO ♽ STVARAMO

Na godišnjem nivou preradimo više od 600 tona papira.

U našem proizvodnom kapacitetu postoji proizvodni pogon za  proizvodnju kartonskih podloški za jaja 24 0000 jedinica na dan u raznim veličinama i formatima.

   BRZINA – Vremenski rok izrade kartonskih podloški

   PRECIZNOST – izrada podloški po merama 

   KONTROLA KVALITETA – podrazumeva jednakost proizvoda i sigurnost u                                                  transportu Vašeg proizvoda

 

Tona papira
0
Jedinica na dan
0
Dana u godini
0